Alle må køre Ape 50 EU25 invalideknallert

Tvivl om hvem der må køre Piaggio Ape 50 EU25:

Årsagen var en TV2 udsendelse, hvor det blev påstået, at man skulle være invalid for at måtte køre en APE 50.
Lige siden vi startede med salget af APE 50, har vi oplyst, at alle måtte køre en APE 50 som EU25 invalideknallert. Der har dog med mellemrum været sager, hvor der er sået tvivl om dette.
Vi har nu på foranledning af førnævnte udsendelse haft kontakt til trafikstyrelsen omkring dette. Nu kan vi så dele nedenstående svar fra Trafikstyrelsen.

– Her bekræftes det én gang for alle, at alle må køre en APE 50 EU25 Invalideknallert.

Se svaret fra trafikstyrelsen her:
“Hej Thomas Møller Pedersen

Du har ved mail af 29. september 2016 rettet henvendelse til Færdselsstyrelsen vedrørende brug af invalideknallert.

I din mail skriver du, at I ønsker en sammenfatning af en mail, som styrelsen d.d. har sendt til en af jeres kunder.
Baggrunden for din henvendelse er den polemik, som stammer fra en TV2 udsendelse sidst i august. Der  blev det fortalt at en fører af invalideknallert, skal være invalid for at måtte føre en invalideknallert. Du vil gerne have en udtalelse, som kan rundsende til jeres forhandlere, og kunder. Da alt dette polemik har gjort jeres brugere nervøse.

Færdselsstyrelsen kan orientere om, at der ikke er fastsat regler for brug af invalideknallert. Dvs. at enhver person kan/må føre en invalideknallert uden at være invalid.

Venlig hilsen

Jesper Jukic
Ingeniør

Færdselsstyrelsen
Danish Road Safety Agency
Sorsigvej 35
6760 Ribe”